Trafikverket logo

Intern annons för omplacering            Publicerad: 9999-12-31

Stora projekt
Stab

Befattning: Tidsplanerare projekt Ostlänken
Ort: Solna
Ref nr: 16:2018:62

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet.

Vi söker dig som vil jobba i projekt Ostlänken som är den första delen i ett framtida höghastighetsnät mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Projektets prognos är 55 miljarder i 2015 års prisnivå. Planskedet beräknas kosta cirka 1,9 miljarder. Mer info om projektet hittar du här:
http://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Ostlanken/

Arbetsuppgifter

Som tidsplanerare i projekt Ostlänken är du ledningens stöd med ansvar för kvalitetssäkring av projektets huvudtidplan och tillhörande processer. Du tillhör projektets planeringsfunktion och styr arbetet med att kvalitetssäkra tidplan genom uppföljning och analys av framdrift. Du samordnar en grupp som förutom dig består av ytterligare en tidsplanerare och två projektingenjörer. Du samarbetar också med projektets trafikkoordinator och trafikplanerare.

Du identifierar behov av fördjupade tidsanalyser, genomför och leder tidsanalyser och tar fram åtgärdsförslag. Du vidareutvecklar arbetssätt och leder processer för tidsplanering, säkerställer implementering och att fastställda processer tillämpas.

Du styr och stödjer projektledningen i planeringsfrågor och presenterar beslutsunderlag kopplat till tid. Du har också ett viktigt ansvar för att kommunicera projektets tidplan internt och bidrar till ökad kunskap och samordning mellan olika enheter vad gäller tidplan.

Kvalifikationer

Vi söker dig med relevant högskoleexamen (minst 180 HP) inom till exempel väg och vatten eller samhällsbyggnad, alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du har flera års erfarenhet med tidsplanering i stora och komplexa projekt inom infrastrukturbranschen.

Du har god kunskap i tidsplaneringsverktyg, t.ex. Prima Vera. Du har goda kunskaper i Excel och övriga Officepaket.

Som person är du analytisk och har en förmåga att se samband och dra logiska slutsatser. Du är initiativtagande och är van att självständigt driva och planera ditt arbete.

Då rollen innebär många olika kontakter lägger vi stor vikt i att du är bra på att skapa och bibehålla goda relationer. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga.

Resor förekommer till orter längs projektets sträcka, Södertälje, Nyköping, Norrköping och Linköping.

Upplysningar

Ansökan

Din ansökan (med bifogade dokument) skickar du via knappen "Sök tjänst" nedan.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Att byta jobb internt ger en möjlighet till breddad kompetens, något som Trafikverket strävar efter. För att underlätta den interna rörligheten finns därför möjlighet till dialog om kortare kompetensutveckling för att uppfylla kvalifikationskraven i befattningen. Intern rörlighet bidrar till ökad kreativitet och utveckling för organisationen.

Sista ansökningsdag

Din ansökan ska ha inkommit senast 2018-05-01


Visa annons som pdf