Trafikverket logo

Vill du arbeta som Samhällsplanerare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Planering ansvarar för kort- och långsiktig planering av den statliga infrastrukturen och av åtgärder inom väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Vårt ansvar är att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering jobbar nära den politiska arenan och är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

 

Arbetsuppgifter

Vill du vara med och bidra till samhällets utveckling? Trafikverkets verksamhetsområde Planering har i uppdrag att bidra till samhällsutvecklingen och ge förutsättningar för goda rese- och transportmöjligheter. Åtagandena blir allt mer komplexa och intressanta i takt med att kraven på tillgänglighet, säkerhet, hälsa och miljö ökar. Nu söker vi dig som brinner för dessa frågor och som trivs i en utåtriktad roll.

Som regional samhällsplanerare företräder du Region Mitt genom att ha dialog och samordna kontakter med externa samarbetspartners, såsom t.ex. kommuner, regionala myndigheter och det privata näringslivet. Målsättningen är att Trafikverket ska knyta ihop den statliga planeringen av transportsystemet med den regionala och kommunala planeringen och andra aktörers planering. Detta för att säkerhetsställa transportsystemets övergripande funktion utifrån olika intressen, samt åstadkomma ett långsiktigt, hållbart och effektivt transportsystem.

I dina uppgifter ingår också att lämna yttrande enligt Plan- och bygglagen och Miljöbalken, samt yttrande i övriga remisser, planer och program från bl.a. kommuner och länsstyrelser. Du tar initiativ till utredningar och analyser utifrån identifierade behov och brister i transportsystemet. Du kommer även att ha ett samordnande ansvar för samhällsplaneringsenhetens räkning i Dalarnas län.

 

Kvalifikationer

Vi söker dig som

  • har högskoleexamen 180 hp (120 p) inom samhällsplanering eller fysisk planering alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har flerårig erfarenhet från arbete och verksamhetsområden med liknande samhällsplaneringsprocesser
  • har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
  • har körkort för personbil.

Det är meriterande om du

  • har goda kunskaper inom Plan och Bygglag, Väglag samt Lagen om byggande av järnväg
  • har arbetat med likartade arbetsuppgifter i offentlig sektor (politisk styrd organisation).

Som person söker vi dig som är initiativtagande och självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter. Du har god förmåga att planera och strukturera ditt arbete. Du har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt. För att lyckas i den här rollen krävs god samarbetsförmåga, där du arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du är en god relationsbyggare som bygger nya nätverk och vårdar befintliga. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat.

Övrig information

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Tester kan komma att användas i denna rekryteringsprocess. Intervjuer kommer att genomföras v. 37 och v. 39. 

I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på www.rekryteringslots.se

Ansökan

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Ansök senast

Din ansökan ska ha inkommit senast 2019-08-30

Kontakter
Rekryterande chefHelena Werre0101234423
SEKOÅke Ottosson0101242839
SACOPeter Johansson0101235928
STJerk Wiktorsson0101231104

Upplysningar

Utannonserat: 2019-07-02T08:58:54

Organisation: Planering

Rekryterande enhet: Samhällsplanering

Befattning: Samhällsplanerare regional med samordningsansvar

Ort:Borlänge

Ref nr: 13:2019:117


Läs mer här